LENCANA SEKOLAH

     wpe1.jpg (3554 bytes)

i. Ukuran sebenar   :  2 cm x 1.5 cm
ii. a. Slogan              :  USAHA MAJU JAYA

    b. Perlambangan   :  BUKU  :  Sebagai simbolik sumber ilmu pengetahuan yang wajar dimenafaatkan                                      untuk mencapai kejayaan.

                                   PENSIL : Sebagai asas bermulanya era pembelajaran secara formal menuju                                      wawasan.

                                   1950     :  Tahun pembukaan Sekolah Kebangsaan Seri Bunut .

                                    BATU PAHAT :  Sekolah Kebangsaan Seri Bunut terletak di daerah ini.

     c. Warna               :  KUNING :  Adalah menjadi harapan semua untuk melihat wujudnya generasi                                       bermaruah , berwawasan dan maju jaya.

                                    MERAH :  Tabah dan berani serta bersemangat menghadapi segala cabaran.

                                    BIRU    :   Mempunyai jiwa yang bersih , suci dan murni serta semangat                                       kecintaan kepada agama, bangsa dan negara.

 

MAKLUMAT SEKOLAH MENU UTAMA